POLÍTICA DE PRIVACITAT

https://inventum.es És un domini a Internet propietat de:

PrintCLick, S.L.
B57574139
C/ Oms, 3
07005 Palma

Ens reservem la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, s'anunciaran aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, l'acceptació dels canvis esmentats.

QUIN TIPUS DE DADES UTILITZAREM?

Dades de caràcter identificatiu (nom, telèfon i adreça de mail)

AMB QUINES FINALITATS UTILITZAREM LES DADES DE L'USUARI?

Per atendre les consultes dels Usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels formularis de Contacte o Formularis habilitats per fer-ho.
Per a la gestió fiscal, comptable i administrativa per tal de poder gestionar el servei que l'Usuari sol·licita i les obligacions legals corresponents que pel servei prestat donen lloc.
En enviar-nos el CV dels processos de selecció de personal.
Per a l'enviament de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els productes o serveis oferts per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o un altre mitjà electrònic o físic.

QUINES SÓN LES BASES LEGÍTIMES PER AL TRACTAMENT?

Quan la base del tractament sigui el consentiment, sol·licitarem l'acceptació com a base legítima per utilitzar les dades. Tenint en compte que l'Usuari podrà revocar-ho en qualsevol moment enviant-nos un correu a creativos@inventum.es

També podem tractar les dades personals de l'Usuari a causa d'un interès legítim, respecte a l'enviament de comunicacions comercials personalitzades o newsletters, tant per mitjans ordinaris com electrònics, relatives als nostres productes i serveis.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES DE L'USUARI?

Mantindrem les dades personals de l'Usuari als nostres sistemes d'informació mentre siguin necessàries, continueu la relació com a client i per donar compliment a obligacions legals.

A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal, ens autoritzi expressament per això i/o quan sigui necessari per complir amb el contracte acordat per prestar els nostres serveis.

Per poder gestionar els serveis i/o productes que ens sol·licite, en alguns casos, caldrà cedir les dades a empreses del mateix grup i/o prestadors de serveis, amb fins administratius, emmagatzematge o per donar suport a la comunicació.

No estan previstes les transferències de dades fora de la Unió Europea, excepte en els casos que l'Usuari ens autoritzi expressament per gestionar el servei que oferim.

COM PODEN EXERCIR ELS USUARIS ELS SEUS DRETS?

L'Usuari Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les vostres dades, així com sol·licitar la limitació i la portabilitat dels mateixos al següent mail: creativos@inventum.es

En els casos següents:

Per rectificar les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió (dret a l'oblit) quan, per exemple, hagi retirat el seu consentiment. En aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i/o per complir una obligació legal.
Per sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan, per exemple, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Per sol·licitar la portabilitat de les dades de l'Usuari en un format automatitzat que en permeti la còpia, trasllat i transmissió, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
A més, podrà reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es )

QUIN TIPUS DE DADES SÓN PRESCINDIBLES?

Es comunicarà el caràcter no obligatori als formularis que hi hagi a la web, pel que fa a la recollida d'algunes dades, excepte als camps que s'indiqui el contrari mitjançant un (*). La no-ompliment d'aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests serveis.