Consell de Mallorca

El Consell Insular de Mallorca O, abreujadament, Consell de Mallorca (Consell Insular de Mallorca o Consell de Mallorca en català), és la institució d'autogovern de l'illa de Mallorca (Espanya). Va ser creat a 1978 arran de l'aprovació del Reial decret llei 18/1978, de 13 de juny, pel qual es creava el règim preautonòmic balear, i instituït oficialment segons l'Estatut d'Autonomia de Balears de 1983.

El Consell Insular de Mallorca és la institució de govern de lilla de Mallorca. Va ser creat l'any 1978 amb l'aprovació del règim preautonòmic balear i va ser instituït oficialment l'any 1983 amb laprovació de lEstatut dAutonomia de les Illes Balears.

El Ple del Consell Insular de Mallorca està compost per 33 conselleres i consellers electes dels diferents partits polítics que van obtenir representació a les darreres eleccions:Partit Socialista de les Illes Baleares (10), Partit Popular (7), Més per Mallorca (4), Ciutadans-Partit de la Ciutadania (3), Unides Podem (3), El Pi – Proposta per les Illes Balears (3) i Vox-Balears (3). La Presidenta es Catalina Cladera Crespí desde el 6 de juliol de 2019. La periodicitat de les sessions és mensual i se celebren el segon dijous de cada mes, a les 9.30 h.

La seu principal es troba a l'edifici del Palau Reial, que anteriorment havia estat la seu de la Diputació Provincial de Balears.

El Consell de Mallorca és una administració local i autonòmica propera a la ciutadania, que té atribuïdes, entre altres, les competències en matèria de: cooperació jurídica i d'assistència econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió; urbanisme i habitabilitat; ordenació del territori; patrimoni monumental històric i cultural; desenvolupament de les empreses artesanes; activitats classificades (espectacles públics i activitats recreatives); caça i pesca fluvial; esports, lleure i promoció turística; serveis socials i atenció a persones dependents o en situació dexclusió social; medi ambient i gestió de residus.

Client

Consell de Mallorca

Sector

Govern Illes Balears

Treballs realitzats

Disseny logo
Manual identitat corporativa
Màrqueting

conselldeallorca
conselldeallorca1